Na wstępie

Oby byli obywatelami

Redaktor naczelny Artur Boiński

Wyjątkowo wiele w tym wydaniu mamy tematów związanych z edukacją. Ważne są oczywiście te będące pokłosiem docenienia wielkopolskich nauczycieli i szkół, którym mimo wszystko jeszcze „chce się chcieć”. Jeszcze istotniejsze jednak wydają mi się doniesienia o działaniach, które nazwałbym kontynuacją dawnej wielkopolskiej pracy u podstaw. Myślę tu choćby o szeroko zakrojonym projekcie „Cyfrowej Szkoły” czy o licznych przedsięwzięciach składających się na wzmocnienie edukacji obywatelskiej.

To, w jakimś sensie, nawiązanie do dzieł takich postaci, jak wspominany na październikowej sesji sejmiku ks. Wacław Bliziński z Liskowa czy liczni organicznicy, których ślady działalności znajdziemy przy „poznańskiej Unter den Linden”, o której pisze dr Marek Rezler. A także do – bliższych nam w czasie – postaw takich osób, jak pierwsza polska kobieta premier Hanna Suchocka, która była jednym z uczestników konferencji naukowej przypominającej wybory parlamentarne sprzed 30 lat.

Przedsięwzięcia, które wymieniłem w pierwszym akapicie, wydają się tak istotne, bo mogą pomóc w tym, by kolejne pokolenia Wielkopolan były świadomymi dokonywanych przez siebie wyborów obywatelami, a nie ciemnym ludem, który kupi wszystko, co – tej czy innej maści – władza mu „upchnie”.

Autor: ARTUR BOIŃSKI

BIEŻĄCE WYDANIE

Listopad 2021