Na wstępie

Cisza i zarażanie

Redaktor naczelny Artur Boiński

Aż trudno uwierzyć, że pod koniec kwietnia weszliśmy w już trzeci miesiąc wojny w Ukrainie! Czy nam trochę nie spowszedniała? Czy – co wielu, logicznie przewidując, zapowiadało – nasz ogólnokrajowy zapał do pomocy uchodźcom nie osłabł? A przecież zarówno ci, którzy przed zawieruchą uciekli i schronili się u nas, jak i ci, którzy musieli (lub chcieli) pozostać na terenach ogarniętych walkami, wciąż potrzebują naszego wsparcia.

Tym większe uznanie dla tych instytucji i osób, które nieustannie w różne formy tej pomocy się angażują. Chcieliśmy pokazać, że takie działania podejmują nie tylko urzędnicze struktury samorządu województwa i powiązane z nim instytucje, ale robią to również – po godzinach swojej pracy – zatrudnieni tam ludzie. Osobiście znam kilkanaście takich osób, o dziesiątkach innych słyszałem. Większość kategorycznie nie chciała, by o ich działalności napisać w gazecie.

Rozumiem – dobro woli ciszę. Ale tym bardziej dziękuję tym, którzy zgodzili się wystąpić w naszym reportażu. Bo dobro również potrzebuje pokazania – choćby po to, by nim zarażać innych.

Autor: ARTUR BOIŃSKI

BIEŻĄCE WYDANIE

Maj 2022